event-thumb

Pirinç sarı hurdası çok dayanıklı bir madendir bakır hurdası ve çinko hurdası karışımı ile elde edilmektedir genelde musluk, vana ve su saati yapımının yanı sıra hava ile çalışan malzemelerin çoğunda ve sanayi işlerinde kullanılmaktadır. Emintaş hurdacılık olarak her türlü prinç sarı hurdalarınızın alımı yapılmaktadır.Adına sıklıkla sarı veya sarılar denilen fakat asıl materyali bir metal olan pirinçten yapılan bu malzeme türü bir bakır ve çinko alaşımıdır. Bu alaşım sarı, altınımsı ve parlak görünür. Pirinç materyalinden neredeyse tüm alanlarda faydalanılmaktadır. Bunun sebebi ise birçok iyi özellikleri bulunmasıdır örneğin korozyon oluşumunun meydana sarı mamüller sarı metal sarı sac gelmemesi, dayanıklılığı, iletkenliği veya birçok kimyasal avantajları bulunması vs. gibi.

event-thumb

Gündelik hayatımızın içerisinde pek çok metal atık ile denk geliriz. Çünkü, metal atıklar genel anlamda gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız alüminyum içecek kutuları, yağ, salça tenekeleri, konserve kutuları, mutfak gereçleri (çatal, bıçak, tencere, tava, çaydanlık) ve alüminyum folyolarda sıklıkla kullanılan bir maddedir. Bu nedenle de metal atıkların her biri aslında hayatımızın birer parçası olan gereçlerin pek çoğunda kullanılır.

event-thumb

Maden Atıkları Yönetmeliği, Maden Kanununun kapsamında yer alan maden/cevher/mineral kaynakların aranması, çıkarılması ve bunlara uygulanan fiziksel, kimyasal, biyolojik, fiziko-kimyasal ve liç işlemleri sonucunda ortaya çıkan atıkları kapsamaktadır. Sonucu ortaya çıkan atıklar yönetmeliğin kapsamında değildir.

event-thumb

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 30.12.2009 tarihinde ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’te belirtilen Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan atık tanımına uygun araçlara, yani herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan maddelere denmektedir. Genel olarak ömrünü tamamlamış araçlar; otomobil, ticari araç, motosiklet ve motorlu bisiklet dışındaki üç tekerlekli araçları(pikap vb.), bu özelliklerdeki ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait parçaları ve aracı oluşturan malzemeleri kapsamaktadır. Ömrünü tamamlamış araçlara yapılan geri dönüşüm ve geri kazanım işlemi genel olarak 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla ön işlem(kirlilik içeren maddelerin temizlenmesi), sökme, depolama, öğütme işlemi, öğütme sonrası işlemler ve geri dönüşüm-geri kazanım düzenli depolama işlemleridir.

event-thumb

Demir, tüm metaller içinde en çok kullanılan metal olup, tüm dünyada üretilen metallerin ağırlıkça yüzde 95'ini oluşturmaktadır. Düşük maliyeti ve yüksek mukavemet özellikleri demiri otomotiv, gemi gövdesi yapımı ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanımında vazgeçilmez kılmaktadır. Çelik, en çok bilinen demir alaşımı olup, demirin birden fazla kullanım formları bulunmaktadır.

event-thumb

Bakır flotasyon atıkları, bakır endüstrilerinden oluşan atıklardır. Büyük miktarlarda oluşan bakır endüstrisi flotasyon atıkları genellikle herhangi bir ön işleme tabi tutulmaksızın tesis çevresindeki alanlara gelişigüzel bir şekilde depolanmaktadır.

event-thumb

Kullanılmış alüminyum kaplar ve ve folyolar, geri dönüşüm yoluyla yeni malzemelerin üretiminde kullanılabilir. Üstelik alüminyum geri dönüşümü, üretimde büyük miktarda enerji tasarrufu sağlar. Birincil alüminyum üretiminde (cevherden alüminyum üretimi) elektroliz ünitesinde demir , çelik üretiminde harcanandan çok daha fazla enerji harcanır. Hurdadan alüminyum üretimini, birincil alüminyum üretimine göre %95 daha tasarrufludur. Alüminyum geri dönüşümü, sanayii, günümüzde en gelişmiş geri dönüşüm sanayilerinden biridir. Tüm dünyada kullanılan alüminyumun %50'si geri kazanılmaktadır. Bu, alüminyumun topraktan çıkarılması ve işlenip elde edilmesinin yol açtığı çevre kirliliğine karşı da bir önlemdir.